Tetorin – muajin ndërkombëtarë të ngritjes së vetëdijes për kancerin në gji, edhe këtë vit e shënuam në mënyrë simbolike përmes mbjelljes së luleve. Me stolisjene formës lulore të fjongos në Parkun e qytetit me rasat të ri të luleve të llojit të krizantemave, drejtori Ardijan Muça dhe drejtori teknik Igor Veljanoski së bashku me
ÇMIMORE PËR PËRCAKTIM TË VLERËS SË SIPËRFAQEVE TË GJELBËRTA TË RREGULLUARA HORTIKULTURORE Lista e çmimeve e materialit pёr mbjellje tё N.P. „Parqe dhe gjelbёrime“ - Shkup Vendim për miratimin tё Listёs sё çmimeve pёr materialin pёr mbjellje tё NP Parqe dhe Gjelbërime Vendim për dhënie pëlqim Listës së çmimeve për plotësimin e Listës së çmimeve
Parku i Çairit gjendet në komunën e Çairit, në Bul. Hristijan Todorovski Karposh, afër stadionit të KF “Shkupi” dhe është parku më i vizituar në këtë komunë. Parku është ngritur në periudhën e viteve 1929 – 1930 dhe i njëjti shtrihet në një hapësirë prej  rreth 16.209 m2. Në parkun, sipas Pasqyrës Kadastrale për vitin
Historiku dhe zhvillimi Parku i qytetit është ngritur në vitin e largët 1950, në urdhër të valisë së Shkupit Hafiz Mehmed Pashës, në kohën kur Maqedonia ka qenë nën pushtetin e perandorisë osmane. Në atë kohë, parku është shtrirë në një sipërfaqe prej 16 000 m² dhe i njëjti ka qenë i rregulluar me forma
Pasuritë me vlera natyrore dhe kulturore do ta radhisin Kanionin e Matkës si një prej objekteve më prezantuese të natyrës në Maqedoni. Mozaiku i karakteristikave të shumta gjeologjike, gjeo-morfologjike, hidrologjike, floristike dhe faunistike kontribuojnë që Kanioni i Matkës të paraqesë njërin prej territoreve më të rëndësishme të mbrojtura në shtetin tonë. Vend vrojtimet e mrekullueshme,
QRS “Saraj” gjendet në afërsi të drejtpërdrejtë me qytetin e Shkupit dhe e njëjta ka një karakter tradicional të vendit të përcaktuar për ekskursione. Ky lokalitet paraqet njërin prej vendeve më të vjetra për nga aspekti i ekskursioneve në qytetin e Shkupit, i njëjti shtrihet në një sipërfaqe prej 240.000 m2. QRS “Saraj” është e