Në të gjitha rajonet këtë periudhë janë duke u realizuar aktivitete të rregullimit vjeshtor të sipërfaqeve të gjelbra publike. Kositja e parqeve, krasitja e shkurreve, pastrimi i barit të egër, mbledhja e gjetheve janë vetëm një pjesë e aktiviteteve rrjedhëse të ekipeve tona. Por, gjithsesi këtu është edhe mbjellja e rasatit të ri vjeshtor. Pra,
Reshjet shumëditore të shiut i intensifikuan aktivitetet e ekipeve tona edhe në orët e mbrëmjes.
Tradicionalisht, për të 27-tën herë në organizim të Organizatës sindikale SPHT në Ohër u mbajtën Lojërat Sportive Sindikale - Komunalijada. Morën pjesë një numër i madh përfaqësuesish - pjesëmarrës dhe mysafirë nga disa ndërmarrje komunale në vend. Edhe këtë vit punonjësit tanë morën pjesë në këtë manifestim. Duke garuar në lojërat sportive në disiplinën e
Në konceptin e programit për rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra publike nëpër qytet, është cekur edhe parku i cili këto ditë u rregullua në Butel 2. Me sipërfaqe prej 4.230m² në afërsi të Poliklinikës në Çair, gjelbërimi i ri e zbukuroi parkun, ku krahas rregullimit të hapësirës me gjelbërim të ri u vendos edhe sistem
Këtë mëngjes janë vërejtur elemente të thyera të parkut në Vodno, nga ana e ekipeve tona. Është kryer akt vandalizmi ndaj stolave dhe tavolinave të parkut të vendosura për vizitorët në park pyllin Vodno. Ekipet tona tanimë kanë sanuar dëmtimin e elementeve të parkut. Ky fenomen është shumë i shpeshtë, veçanërisht në këtë periudhë kur
Për shkak të temperaturave të larta dhe njoftimeve për rritje të rrezikut nga zjarret në hapësire të hapur, APELOJMË ndaj të gjithë qytetarëve të jenë më vigjilentë. Rekomandojmë që gjatë qëndrimit në sipërfaqe publike, të mos ndizni zjarr, mos hidhni shishe plastike dhe prej qelqi, mos digjni mbeturina dhe material të tjera të djegshme dhe
Në bazë të monitorimit të kryer nga Agjencia për Mbrojtje të së Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik, nga 47 ueb faqe të ndërmarrjeve dhe institucioneve publike, NP Parqe dhe Gjelbërime - Shkup është vlerësuar më vlerësim më të lartë me ç’rast është ndërmarrja publike më transparente, bashkë me NP Ujësjellës
Me aksionin pranveror të gjelbërimit të sipërfaqeve publike në gjithë qytetin, u rregullua edhe zhardinera e mesme në bul. Bosnjë dhe Hercegovinë. Aktivitetet e ngritjes së gjelbërimit të ri përfshin disa faza të rregullimit të plotë, përfshirë instalimin e sistemit të ri spërkatës, si dhe sistemit pika-pika për ujitje të gjelbërimit. Në infrastrukturën e plotë
58 fidanë të rinj janë pjesë e rreshtit të ri të drurëve që u mbollën përgjatë Bul. Goce Delçev. Aksionin e mbjelljes e shënuan në mënyrë simbolike drejtori dr. Ardijan Muça, kryetari i Komunës së Shkupit Petre Shilegov dhe kryetari i Komunës së Qendrës Sasha Bogdanoviç. Me këtë aksion pranveror të mbjelljes së fidanëve, do