Едукација и развивање на свеста за заштита на животната средина кај децата

Планетата Земја е нашиот дом. Овој дом го споделуваме со сите живи битија, а ние луѓето сме тие коишто уживаме и се радуваме на убавините и чудата на земјата, небото, водите и воопшто на животот во сите негови разновидности. Затоа, треба да се грижиме за животната средина во којашто живееме. Aкo сакаме да ја зачуваме прекрасната природа на нашата земја, треба да ги едуцираме децата и младите генераци.
Овој проект се организира со таа цел, да се развива еколошката свест и да се учи од рана возраст, бидејќи децата кои имаат чест контакт со природата во детството, создават љубов и почит кон целата животна средина и сè што нè опкружува.

Едукација и развивање на свеста за заштита на животната средина кај децата
Share